جشنواره ای فرهیختگان

حج دانشجویی

به اطلاع ميرساند آندسته از دانشجوياني كه در ترم جاري واحد پروژه و كارآموزي دارند هر چه سريعتر جهت تحويل كار خود با اساتيد مربوطه در تماس باشند و آندسته از دانشجويان كه جهت شروع دوره كاراموزي تاكنون معرفي نامه از دانشگاه دريافت ننموده اند تا روز پنجشنبه، 1398/٣/23جهت دريافت معرفي نامه مراجعه حضوري نمايند.

بديهي است عواقب ناشي از عدم مراجعه جهت دريافت معرفي نامه كارآموزي از دانشگاه ، بعهده دانشجو مي باشد و در صورتي كه نمره اين درس توسط اساتيد گزارش نشود بمنزله حذف درس بوده و دانشجو ملزم به اخذ مجدد آن در ترم آتي خواهد بود.

 

نمایه (چارت) دروس

دريافت فايل

مدارک فارغ التحصیلان

 

ارتباط با دانشگاه

استان هرمزگان - جزيره هرمز - خيابان امام خمينی - جنب بخشداری

07635323061 - 07635323062

07635323063 - 07635323064

 07635323211

» اطلاعات بیشتر