الهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي، الامام التقي النقي و حجتک علي من فوق الارض و من تحت الثري، الصديق الشهيد، صلاة کثيرة تامة زاکية متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صليت علي احد من اوليائک.
امتحان دروس کتبی و عملی استاد زمانی و محمدی نسب مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط غلامی   
پنجشنبه, 26 اردیبهشت 1398 ساعت 13:48

امتحان کتبی درس بدمینتون استاد محمدی نسب روز جمعه مورخ98/02/27 ساعت

13 در محل سالن ورزشی جزیره هرمز برگزار میگردد

امتحان عملی دروس تربیت بدنی 1و2 استاد زمانی روز چهارشنبه مورخ 98/03/01 برگزار میگردد

عدم حضور دانشجو منزله حذف درس میباشد