الهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي، الامام التقي النقي و حجتک علي من فوق الارض و من تحت الثري، الصديق الشهيد، صلاة کثيرة تامة زاکية متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صليت علي احد من اوليائک.
امتحان کتبی تنیس روی میز استاد محمدی نسب مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط غلامی   
پنجشنبه, 19 اردیبهشت 1398 ساعت 07:00

قابل توجه دانشجویانی که درس تنیس روی میز را در نیمسال جاری با استاد محمدی نسب اخذ نموده اند

امتحان درس مذکور در تاریخ 1398/02/20 برگزار میگردد

عدم حضور دانشجو بمنزله حذف درس میباشد