الهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي، الامام التقي النقي و حجتک علي من فوق الارض و من تحت الثري، الصديق الشهيد، صلاة کثيرة تامة زاکية متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صليت علي احد من اوليائک.
امتحان دروس عملی استاد عامری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط غلامی   
سه شنبه, 12 تیر 1397 ساعت 04:42

دانشجویان محترم که درس کارگاه سیستم عامل با استاد عامری دارند تا روز چهارشنبه

مورخ ۹۷/۴/۱۳ وقت دارند تحقیق مربوط به درس کارگاهسیستم عامل را ارسال کنند بعد از تاریخ اعلام شده امکان دریافت تحقیق وجود

ندارد و نمره ای برای درس محسوب نمی شود