الهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي، الامام التقي النقي و حجتک علي من فوق الارض و من تحت الثري، الصديق الشهيد، صلاة کثيرة تامة زاکية متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صليت علي احد من اوليائک.
امتحان شفاهی آشنایی با قرآن استاد برزن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط غلامی   
پنجشنبه, 31 خرداد 1397 ساعت 05:37

قابل توجه دانشجویانی که درس آشنایی با قرآن با استاد برزن اخذ نموده اند فقط تا قبل از 7 تیرماه

فرصت دارند جهت امتحان شفاهی به ایشان مراجعه نمایند عدم مراجعه دانشجو تا تاریخ اعلام شده بمنزله حذف درس میباشد