الهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي، الامام التقي النقي و حجتک علي من فوق الارض و من تحت الثري، الصديق الشهيد، صلاة کثيرة تامة زاکية متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صليت علي احد من اوليائک.
امتحان عملی استاد صیادفر و ایزدی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط غلامی   
چهارشنبه, 19 اردیبهشت 1397 ساعت 09:12

آزمون پایان ترم درس آشنایی با قرآن ( استاد ایزدی ) روز جمعه مورخ 97/2/21 برگزار می گردد

عدم حضور دانشجو بمنزله حذف درس میباشد

************************************************

امتحان دروس تربیت بدنی 1 ورزش 1 ( تربیت بدنی 2 ) استاد صیادفر در تاریخ 97/2/26 ساعت 8 صبح

در سالن تربیت بذنی برگزار می گردد