قابل توجه دانشجویانی که درس بسکتبال با آقای محمدی نسب دارند امتحان کتبی پایان ترم  روز جمعه ۹۷/۲/۱۴ساعت ۱۳:۰۰

در کلاس ۲۰۵ برگزار می گردد عدم حضور بمنزله نمره صفر می باشد.

*****************************************************************************

امتحان عملی دروس ژیمناستیک،کشتی ، آمادگی جسمانی و والیبال استاد حسین پور روز پنجشنبه مورخ 97/02/13 ساعت

8 الی 13 در محل سالن چند منظوره ورزشی برگزار میگردد