الهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي، الامام التقي النقي و حجتک علي من فوق الارض و من تحت الثري، الصديق الشهيد، صلاة کثيرة تامة زاکية متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صليت علي احد من اوليائک.
تمدید زمان حدف و اضافه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط غلامی   
یکشنبه, 13 اسفند 1396 ساعت 09:31

تمدید  زمان حدف و اضافه از سوی سازمان مرکزی دانشگاه تا تاریخ 96/12/16 دانشجویانی که تاکنون موفق

به انجام انتخاب نشده اند هر چه سریعتر نسبت به انجام این مهم اقدام نمایند