الهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي، الامام التقي النقي و حجتک علي من فوق الارض و من تحت الثري، الصديق الشهيد، صلاة کثيرة تامة زاکية متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صليت علي احد من اوليائک.
امتحان آزمایشگاه پایگاه داده استاد نقیب مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط غلامی   
دوشنبه, 11 دی 1396 ساعت 13:03

قابل توجه دانشجویانی که درس آزمایشگاه پایگاه داده را با استاد نقیب اخذ نموده اند

امتجان این درس روز چهارشنبه مورخ 13 دی ماه ساعت 8 صبح برگزار می گردد

عدم حضور دانشجو به منزله حذف درس میباشد