الهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي، الامام التقي النقي و حجتک علي من فوق الارض و من تحت الثري، الصديق الشهيد، صلاة کثيرة تامة زاکية متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صليت علي احد من اوليائک.
اطلاعیه کارآموزی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط غلامی   
چهارشنبه, 04 مرداد 1396 ساعت 10:24

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی را در نمیسال تابستان اخذ نموده اند

زمانبندی دریافت معرفی نامه کارآموزی از تاریخ 96/5/5 لغایت 96/5/12 میباشد