تجلیل از اساتید جانباز و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جزیره هرمز بمناسبت ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز

در دانشگاه آزاد اسلامی جزیره هرمز با حضور ریاست ، کارکنان و جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی جزیره هرمز