جشنواره ای فرهیختگان

حج دانشجویی

 

 

برگزاری کارگاه خاطره گویی توسط استاد جانباز دکتر یکرنگی به مناسبت سوم خرداد ماه روز مقاومت ایثار و پیروزی در دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز هرمز وتقدیر از استاد جانباز دکتر یکرنگی