جشنواره ای فرهیختگان

حج دانشجویی

برگزاری کارگاه آشنایی با سیستم اطفتء حریق جهت اشنایی هر بهتر پرسنل این مرکز دانشگاه با حضور جمعی از کارکنان این مرکز دانشگاه برگزار گردید

در این دوره کپرسنل واحد با نحوه استفاده از کپسول های اطفاء حریق و بکارگیری هر کدام از این خاموش کننده و نوع حریق ایجاد شده آشنایی یافتن

نمایه (چارت) دروس

کارشنااسی نا ژیوسته


            

دريافت فايل

مدارک فارغ التحصیلان

 

 

ارتباط با دانشگاه

استان هرمزگان - جزيره هرمز - انتهای بلوار تربیت بدنی - خیابان دانشگاه ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی جزیره هرمز

07635323061 - 07635323062

07635323063 - 07635323064

 07635323211

» اطلاعات بیشتر