جشنواره ای فرهیختگان

حج دانشجویی

قابل توجه  آندسته از دانشجویانی که درس تربیت بدنی یک و ورزش با استاد امیدی دارند  ؛  آزمون عملی روزچهارشنبه 98/10/4  میباشد لذا با لباس ورزشی و کفش مناسب کفپوش سالن از ساعت هشت و نیم تا ساعت دوازده در سالن تربیت بدنی هرمز حضور بهم رسانید .. عدم حضور شما به معنی حذف درس مربوطه میباشد.

نمایه (چارت) دروس

کارشنااسی نا ژیوسته


            

دريافت فايل

مدارک فارغ التحصیلان

 

ارتباط با دانشگاه

استان هرمزگان - جزيره هرمز - انتهای بلوار تربیت بدنی - خیابان دانشگاه ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی جزیره هرمز

07635323061 - 07635323062

07635323063 - 07635323064

 07635323211

» اطلاعات بیشتر