جشنواره ای فرهیختگان

حج دانشجویی

برگزاری همایش پیاده روی خانواده بمناسبت عید غدیر خم همراه با برپایی ایستگاه صلواتی

و توزیع شربت و شیرینی با مشلرکت دانشگاه آزاد اسلامی و اداره ورزش و جوانان جزیره هرمز